Start cursus Filosofie

1 sep

14.00-16.00

In deze cursus maak je kennis met ‘Filosofie’ of wel het verlangen naar wijsheid. We gaan aan de slag met het gedachtegoed van onder meer grote filosofen als Seneca, Socrates, Kierkegaard, Safranski en Hermsen.
We gaan hierover met elkaar in gesprek in de vorm van een dialoog. De Socratische gespreksmethode zal onder de aandacht komen als een inspiratiebron om eigen wijsheid te ontdekken. Vanzelfsprekendheden zoals vrijheid, geluk, en keuze bekijken we met andere ogen vanuit de filosofie. Ook het ‘niet weten’ krijgt een andere betekenis. Tijdens kleine opdrachten gaan we de verdieping zoeken in thema’s als tijd, verandering en twijfel.