Start Leeskring

25 sep

9.30-11.30

Samen praten over een gelezen boek. Dat kan zijn van een Nederlandse of buitenlandse schrijver. Er wordt ingegaan op het verhaal, op wat de auteur heeft bedoeld, maar ook de ervaringen van de lezer zijn belangrijk. Iedere leeskring sluiten we af met een toepasselijk gedicht.